Monday, October 17, 2011

बो, बॉब आणि आयफोन


दिवस: फेब्रुवारी २०१० २रा आठवडा (नक्की दिवस आठवत नाहीये पण सुट्टी होती त्यानंतर )
स्थळ: Superior ,CO
वेळ: असेल रात्री ७, वाजेची
     मी आणि माझा सहकारी योगेंद्र बस मधून उतरून lawn  तुडवत शोर्टकट मारत माझ्या अपार्टमेंट वर चाललो होतो अचानक मला माझ्या पायाखाली काहीतरी तुडवल्यसारखे वाटले बर्फ होता पण त्याखाली काहीतरी होतं थोडा अंधार होता तिथे जे काही होता ते उचलला आणि पुढं जाऊन बघतो तर काय मी पायाखाली चक्क आयफोन तुडवत होतो. बापा जन्मात कधी आयफोन बघितला नवता आणि तो पायाखाली. मला वाटला गेला आता तो, पण बनावट चांगली आहे म्हणावा नाहीतर काय ७० किलो चा भर सहन केला त्याने आणि तरी चालू होता. थंडी भरपूर होती - मध्ये होता कि तापमान म्हटला आता इथे रस्त्यवर उपक्रम नकोत तडक रूम (तेच ते अपार्टमेंटआपलं रूम चांगला वाटतंवर गेलो. पहिले काही कळेना चालवायचा कसा ते, काहीतरी फाईट मारली आणि त्याचा call register उघडला. त्याच्या missed calls आणि received calls मध्ये एकच बाई होती लिंडा. कमीत कमी १५ मिस कॉल आणि तेवढेच आलेले कॉल तिचेच, फोन बुक मध्ये हि ते लोक फक्त फोन केलेल्या लोकांमध्ये काही वेगळे नंबर दिसत होते सांगायचं तात्पर्य काय कि बहुतेक फोन नवीन होता. म्हटला आता लिंडा बाई बहुतेक बायको / गर्ल फ्रेंड असेल (इतका त्रास देतेय म्हटल्यावर, काय सांगावा बुवा तिलाच कंटाळून फोन फेकला असेल त्याने , अरे पण आपल्याला कुठे माहितेय कि फोन "तिचा" आहे कि "त्याचा"? काय राव इतका ठळक अक्षरात लिहिला आहे कि वरती बो आणि बॉब असो ..) तर मी लिंडा ला फोन लावला कोणीच उचलला नाही , परत लावला , परत तेच (हा आणि लिंडा काय मिस कॉल मिस कॉल खेळतात कि काय नाहीतर जोरदार भांडण वगैरे झालं असेल दोघांचा काही असो आपल्याला काय ..) मग मी मोर्चा वळवला तो शेवटच्या फोन कॉल  वर.
      शेवटचा फोन संध्याकाळी केला होता त्यालाच फोन लावला त्याला कसला "ती" निघाली तिकडून
(संवाद मराठीतून टाकतोय पण घडला इंग्लिश मधूनच, आपल्या सिनेमा सारखा नाही "हिरो" हिंदी मधून बोलतो म्हणून अंग्रेज पण हिंदी मधेच बोलतात ) 
मी: माझा नाव हेमंत (आडनाव  बेंडाळे सांगितला नाही नाहीतर ते म्हणण्यामध्ये तिचा (आणि माझा) बराच वेळ गेला असता ). मला हा आयफोन  सापडला आहे horizon मध्ये. संध्याकाळी ह्या फोन वरून शेवटचा फोन तुम्हाला लावण्यात आला होता म्हणून तुम्हाला फोन केला 
ती (नाव आठवत नाही तिचा, असाही तिचं नाव नव्हतं फोन मध्ये ): मला नाही माहिती बुवा मला कोणी फोन केला ते , हा landline आहे असा म्हणून फोन ठेवला तिने 


आता म्हटला अजून काही तरी बघावा लागणार फोन मध्ये म्हणून काहीतरी काडया करायला सुरुवात केली तेवढ्यात त्या बाईने परत फोन केला. तिला साक्षात्कार झाला होता कोणी फोन केला होता ते 

ती : आता आठवला हा फोन कोणाचा आहे ते. बॉब ने संध्याकाळी फोन केला होता (तिच्या घरातला कोणालातरी बॉब ने फोन केला होता असा कळलं)
 तुम्ही कुठे आहात ?

 मी : आम्ही Rock Creek Parkway ला आहोत, Horizons मध्ये 
ती : मग तुम्हाला बॉब community center ला भेटेल 
मी : आम्ही बॉब ला कसा ओळखावं?
ती : बॉब कडे एक मोठा कुत्रा आहे , त्याचा नाव बो आहे 
मी :  (घ्या म्हणजे आता कुत्र्यावरून लोकांना ओळखायचा का इकडे ?) बरं ठीक आहे, बघतो मी. धन्यवाद.

मी आणि योगेंद्र भरपूर हसलो बो वरून बॉब ला ओळखायचं अशी कल्पना करुनच.
मग आम्ही आमचा मोर्चा community center वर वळवला. योगेंद्र त्याच्या घरी जाणार होता आणि वाटेत community center होतं. आम्ही आत गेलो आणि बो ला शोधायला लागलो (काय लाज आहे राव, लिहायला देखील कसंतरी वाटतंय , पण खरंच बो ला शोधत होतो आम्ही) बो काही सापडला नाही मग आम्ही receptionist कडे गेलो आणि तिला वृत्तांत कथन केला 

ती : कोणता बॉब ?
मी : (झाली का पंचायत ) ज्या बॉब कडे बो नावाचा मोठा कुत्रा आहे.
ती : अछा तो बॉब  (आम्ही आता फक्त पडायचेच बाकी होतो) मला जरा तो फोन दाखवा बरं.
 तिने तो फोन घेतला आणि (काय माहित कुठून ) त्यातले फोटो काढले.
ती : हा बो नाहीये (दुसऱ्या कुठल्यातरी कुत्र्याचा फोटो होता, म्हणजे स्वताचा एक पण फोटो नाही आणि दुसऱ्या कुत्र्याचा फोटो ? )

मी आणि योगेंद्र आम्ही एक मेकांकडे बघितले. नक्की काय चालू आहे ? आपण बॉब ला शोधतोय कि बो ला ?

ती : येसं हाच बो (तिच्या तोंडावरचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता, बो म्हणजे जणू काही ब्रॅड पिट च)
पण आता बो नाहीये बॉब बरोबर ( अरे काय चालू काय आहे बो म्हणजे काय GF आहे का काय बॉब ची? आणि बो नाहीये बॉब बरोबर म्हणजे काय ? हे अमरु (अमेरिकन)  काय करतात काही कळत नाही )
मी : (आता तो बो बॉब बरोबर का नाहीये हे विचारण्याचं धाडस आम्ही केला नाही, नाहीतरी अजून काहीतरी अतर्क्य कथा गळ्यात पडली असती आतापर्यत जितके झाले ते पुरे झाले ) मग तुम्ही देणार का आयफोन बॉब ला?
ती : हो नक्कीचं. धन्यवाद (तेवढ्यात तो आयफोन वाजला, साक्षात लिंडा देवी प्रसन्न झाली होती आणि receptionist ने फोन उचलला.)
ती : हेल्लो ...
तिकडून : ---
ती : she just hung up on me 
मी : ( आता ती लिंडा बाई धुलाई करणार बहुतेक बॉब ची.  मरो तो  आयफोन , बो , बॉब आणि लिंडा. आम्ही ती काय म्हणतेय तिकडे काना डोळा करत म्हणालो ) धन्यवाद.

म्हणून आम्ही निघालो 

त्यानंतर मी पुन्हा कधी  community center ला पण गेलो नाही. माहित नाही बॉब ला बो (परत) भेटला कि नाही, लिंडा ने बॉब ला किती तुडवला आणि महत्वाचा म्हणजे बॉब ला आयफोन भेटला कि नाही .....

--------------------------------------------------: Epilogue :-------------------------------------------------------

आता हि गोष्टं सांगितल्यावर लोक म्हणतील  कि तू मोठा राजा हरिशचंद्र आयफोन देऊन आला तिकडे, मग दुसरी गोष्टं सांगावी लागते..

--------------------------------------------------: Flash back :----------------------------------------------------
दिवस : मे २००९ चा कोणता तरी शनिवार 
स्थळ : कॉलोराडो मिल्स मॉल, डेनवर (फार मोठा  मॉल आहे म्हणून गेलो तिकडे , कसलं काय मॉलसारखा मॉल बाकी काही नाही. एक पैशाची (सेंट ) ची पण खरेदी केली नाही आम्ही )
वेळ : साधारण दुपारी २ किंवा ३ 

मी आणि माझे दोन सहकारी वेणू(गोपाल) आणि विपुल
मी : अरे मेरा मोबाईल (नोकिया इ ५१, हं असा तसा नाही बर का business series चा होता, तो परत कसा हरवला ती पण एक गोष्ट आहे पण ती censored आहे :-)  ) खो गया लगता है| जेब मै नही है |
वेणू : अरे ऐसे कैसे ? लाया हि नही होगा. ( विपुल पण त्याला साक्ष आणि मी त्या दोघांवर ठेवला विश्वास)
मी :  ठीक है रूम पर जाके देखते है |

पूर्ण  रूम शोधून काढली पण मोबाईल काही मिळेना. मग तर्क लावण्यात आले कुठे पडला असेल त्याचे. भेटण्याची काही शाश्वती वाटत नवती पण तरी RTD  ऑफिस (तिकडची PMT हो ) फोन लावला आणि काय सांगता तिकडच्या एका भल्या ड्रायवर ला तो सापडला होता आणि त्याने तो जमा पण केला होता. मग काय त्यांनी मला पासपोर्ट नंबर वगैरे विचारला आणि दुसऱ्या दिवशी मी जाऊन फोन देखील घेतला ...

--------------------------------------------------: पुन्हा  Epilogue :------------------------------------------------

कळलं..... 

Monday, September 27, 2010

wari Amerikechi - bhag 1

10th April 2009 7 PM @ Mumbai International Airport (Sakal chatrapaticha nav takala nahi mhanun ragau naka)

Cab mahech mazya flight ne janar ek mhatara couple basala hota tyachayshi thodya gappa tappa kelya ani nanatar 9 PM la visiting room madhun checkin kela. tyananatr immigration forms, security check and finally waiting at Gate 11 for Delta DL 185 flight by the time far bhuk lagli hoti ani tyamule mala 50 rs che 2 samose khayala lagale mind it Samosa US pizza madhun ghetala ani to single dyayala tayar navata. aso tyananar parat securtiy check are thamba tyaadhi mala kon disala asel any guess?
mala hrishikesh che sasarebua disale hote pan me tyanchyakade janyaadhi tyani kalti marli. ani mag sarate shevati 1:30 la amchya plane ne take off kela. as usual apla nashib kharab bajula ek middle aged manus hota ani dusrya bajula ek mhatara couple hota tashe barech mhatare hote titha ani kahi khas air hostess pan navatya mag kay karnar samor ek kiosk asato tyawar movies baghata yetat ani lagech pahila jevan milala kahi khas nahi jevanat baki domestic flights madhe asata tasach agadi ani international flight mhanun kahi khas seating navati hardly domestic peksha 1 incha jast wide hoti ani chair jara mage jayachi tevadhich kay ti flexibility.
mag shevati curious case of benjamin button ardha baghitala mag kay far bore hota hota mag madhec zopayacha nahitar kiosk kahi tari baghayacha asa karyakram chalu hota tyat me WALL E ani BOLT ase don animation movies baghitale ani finally te viman 8:30 Atlanta local time la utarala (around 17 hrs flight) mag parat emmigration chi line ani conecting flight cha check in ha karyakram kela ani amhi Atlanta airport chya sairsaptyawa nighalao
Ata hya atalanta air portla abcde ashe pach concourse ahet ani pratyek concourse la kamit kami 30 terminal ahet. titha commmuting sathi underground train chalate ani direct payi payi pan jau shakato payi payi kasala sagli kade escaltors ahet agadi plain road war sudha.
tar amcha flight Delta DL1021 Atalanta to denver B27 warun janar hota ani scheduled time 10:55 AM hota ani amhi B20 pass karat asatana mala hak aiku ali hemant mhanun me kahi laksha dila nahi mhatala kahi tari bhas hot asel nahitar atalanta air port war terminal b20 chya itha mazya olakhicha kon thambanar ahe but......................................
punha ekda hak aiku ali ata mhatala far zala baghavach ekda kon ahe te baghato tar te cab madhale mhatare bua mala hak marat hote gud bye karat hote mhatala thik ahe. mag fatafat b27 la jaun flight boad keli pan sala flight madhe javal pas tas bhar basun hoto flight late ka tar mhane take off karayala que ahe ti kevdhi tar me kamit kami 7 flights udatana baghitalya tar nishkarsha kay ki flights kahi fakt delhi ani mumbai air port war late hota nahit ameriket pan hotat baghun jara bara watala.
Ata flight 2 hr 55 minitanchi hoti. ata jara kay te US akashatun disayala lagla hota. mothichya mothi sheta pattine saral resh marlya sarkhe tyanche raste ani dar 1.5 futawar ek flyover kinva cross over (1.5 foot hi vimanatun khali baghtana chi sclale ahe)
ani square ha kadachit americans cha awadata shape asava sagala kahi square madhe ani tyamadhe raste. uncha building far kamich disatat sagale kashe independent apan row house mhanato ta tashe aso tar shevati amhi denver la pohachalo ata amhi 2:45 la pohochayala have ki nahi pan mayala te US 2 time zone cross karun gelo mhanun parat - 2 tas mhanaje 1 45 PM local time la pohochalo ata mhatala ata kay summer chalu ahe itha kahi tension nahi air port lagech thand wara lagala temperature around 15 'C. ani ithahi underground train service mag amhi train ne gelo baggage claim kela ani baher yeun ek taxi pakadali direct mhatala chala. pathya ne maps wagaire kadhale study kela ani amhala route samjaun sangitala ani amcha pravas chalu zala.
to sagalya highways chi nava direct no madhech ghet hota baher nighalyawar me baghitala ki 8 lane cha road hota ani nantar je flyovers chalu zale ki wicharu naka ata itha tar dar 1  2 km la flyover shevati mi mojayache sodun dile
Ani shevati ekdacha pohochalo Superior la. amcha horizons aptment shodhala pan chavya wagaire kahi navata mag ek tas gela tyat mag aptment madhe ghusalo baghato tar kay rajeshahi that sagala
Hall - ek HDTV, DVD player, cable connection , sofa set, dinning table, phone ani attached kitchen
kitchen - fridge, microwave, dish washer , electric shegadi four burner + oven wali, ani khayala barach kahi saman ajun hi mala barach kahi kalala nahi kasha sobat kay khayacha ahe te pan kalatay halu halu
bedroom - ek double bed with cozy matress, ek tv, separate room for luggage ani kapadyasathi, drawer wagiare ani bathroom ani ek entry galary sathi
bathroom- with bath tub
so this is it ajun tari ajun baghuya pudhacha kay te
baki sadya itha paus padtoy baher agadich rim zim ahe pan 10 divasa purvi 5 foot birf padala hota itha ajun hi birf disatoy tikade dongarawar. ata planning karayala chalu karanar ahe baghuya ata. internet connection cha sadya locha ahes sadya konacha tari Wi-Fi connection chortoy me pan companyla int connection magnar ahe
tar chala mitraho updates det rahin